Visie

Hieronder de begrippen en waarden waarvoor wij als school willen staan,
gekoppeld aan een sprekend beeld van onze werking.

Deze begrippen en waarden vinden wij belangrijk om tot leren te
komen, maar ook voor de gehele ontwikkeling van onze kinderen.
Dit op alle gezondheidsvlakken: fysiek, mentaal en sociaal.