Welkom

De ‘geluksvogels’ aan het woord

Met het openen van de website kom je onze school binnen. We heten je dan ook van harte welkom! 

We hebben als team hard gewerkt aan een nieuwe visie, samen met de leerkrachten, leerlingen en ouders. In september 2020 werd onze school ‘De Geluksvogel’. Een school waarin we nog meer belang gaan hechten aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. We vinden het fijn als jullie onze school verder willen ontdekken.

Onze school behoort tot het GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, godsdienst, ideologie enz… Iedereen is dus van harte welkom en wordt gerespecteerd als persoon met zijn/haar eigen instelling.

De kleinschaligheid van onze school heeft als voordeel dat we elkaar kennen, snel kunnen inspelen op vragen van ouders en aandacht voor de kinderen. Alle personeelsleden engageren zich hiervoor.
De eindtermen die alle leerlingen op het einde van de basisschool moeten behalen, zijn – net als bij de andere onderwijsnetten – identiek. Om dit te bereiken hebben we niet alleen onze leermethodes voor de vakken, maar werken we doorheen de dag ook aan sociale vaardigheden, welbevinden en betrokkenheid. Leren leren en leren samenleven gaan hier hand in hand.

Jullie zijn altijd welkom voor een bezoekje aan onze school. Een afspraak maken is handig maar niet noodzakelijk.

Groeten,

Ria Lauwers
Directeur